Information om logen

Body

Søsterloge nr. 30 Alexandrine

Vi er en af Odd Fellow Ordenens søsterloger i København. Den 1.4..2016 er vi 25 medlemmer (søstre).


Vi holder logemøde den 1. og 3. tirsdag i hver måned fra september til maj. Er der 5 tirsdage i måneden, vil vi ofte også holde møde den dag. Møderne begynder kl. 18.30 og slutter cirka klokken 22.00, og møderne afholdes i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K.


Hvad kan vi tilbyde dig?

I søsterloge nr. 30 Alexandrine deler vi et fælles menneskesyn, som sætter rammerne for, hvordan vi skal opføre os over for hinanden og over for andre. Det betyder, at vi har nogle stærke etiske værdier, som går ud på at:

 

  • Alle mennesker er noget særligt
  • Alle mennesker er ligeværdige
  • Alle mennesker skal vise og har krav på, at andre viser dem respekt - uanset alder, race, religion, kultur og social baggrund
  • Alle mennesker tager deres egne beslutninger og er derfor også ansvarlige for deres egne handlinger
  • Alle mennesker udvikler sig på det personlige plan gennem hele livet


Kort sagt lever vi ud fra princippet om at ”Være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig” og viser det både gennem vores måde at være på i det daglige, men også gennem det humanitære arbejde, søsterlogen yder støtte til.


Vi har et stærkt socialt netværk inden for logen. Det udbygges ved logemøderne og det efterfølgende selskabelige samvær, men også gennem en række sociale og kulturelle aktiviteter, som vi afholder, for eksempel museumsbesøg, udflugter, sommertur, julestemning og lignende. Vi holder af og til møder og arrangementer sammen med andre loger, hvor vi også får skabt nogle gode relationer.


Kontingentindbetaling sker til:

Bankkonto: reg.nr.: 5033 kontonr.: 1499199 Jyske Bank


Ønsker du mere information om Odd Fellow Ordenen, kan du læse mere på følgende link: www.oddfellow.dk