Siden sidst

Body

har vi den 4. april 2017 haft installation (indsættelse) af nye embedsmænd.

Logen fik følgende nye embedsmænd:

Overmester Ninna Birk Stegeager

Undermester Mette Bentsen

Sekretær Gina Petersen

Kasserer Lene Markersen

Skatmester Sonja Salbæk