Mødeplan

Body

 

Forårsterminen 2017

Dato

Uge    

Tid         

Indhold

03.

januar

01

18:30

Arbejdsmøde med: Årspasord. Første nomination af embedsmænd for terminen 2017-2019. Kort kjole.

10.

januar

02 18:30

Kend din Orden. Kort kjole. - Nærmere ved søster Undermester

17.

januar

03 18:30

Arbejdsmøde med: Anden nomination af embedsmænd for terminen 2017-2019. Thomas Wildey mindes. Ordensindlæg om Indvielsen ved søster sekretær Mette Bentsen. 

Indvielse af 3 nye søstre. Lang kjole.

31.

januar

05 18:30

Arbejdsmøde med: Valg af embedsmænd for terminen 2017-2019. Valg af repræsentant og suppleant til Odd Fellow Palæets Repræsentantskab 2017-2021. Kort Kjole. 

07.

februar

06 18:30

Arbejdsmøde med: Fremlæggelse af regnskabet år 2016. Eksmestrenes aften. Kort kjole.

21.

februar

07 18:30

Møde med tirsdagslogerne. Foredrag: I Thomas Wildeyw fodspor. Kort kjole.

28.

februar

08 18:30

Bankospil. Gæster er meget velkommen. - Nærmere ved Aktivitetsudvalget. Kort kjole.

07.

marts

10

18:30

Arbejdsmøde med: Godkendelse af regnskab år 2016. Ordensindlæg om Venskabsgraden ved søster storrepræsentant Ingelise Honoré-Nielsen.

Tildeling af Venskabsgraden. Lang kjole. 

14.

marts

11 18:30

Kend din Orden. Kort kjole. - Nærmere ved søster Undermester

21.

marts

12 18:30

Arbejdsmøde med: Schuyler Colfax mindes. Ordensindlæg om Sandhedsgraden ved søster fungerende eksmester Aase Hjorth.

Tildeling af Sandhedsgraden. Lang kjole.

28.

marts

13 18:30

Prøve på installationen. Kun for afgående valgte og udnævnte embedsmænd samt for nye valgte og udnævnte embedsmænd - mødepligt.

Umiddelbart efter prøven: Instruktion af kommende udnævnte embedsmænd - mødepligt.

04.

april

14 18:30

Arbejdsmøde med: installation af nye embedsmænd for terminen 2017-2019. Lang kjole.

 

18.

april

16 18:30 Arbejdsmøde med: Valg og udnævnelse af udvalg. Yngre søstres aften. Kort kjole.

02.

maj

18 18:30

Arbejdsmøde med: Odd Fellow Ordenen mindes. Tildeling af 25 års hæderstegn til søster storrepræsentant Ingelise Honorè-Nielsen. 

Gæster. Lang kjole.

09.

maj

19 18:30

Forårsfest med spisning og ølsmagning sammen med broderloge nr. 11 Columbus. Kort kjole.

Søstre og brødre er mere end velkommen til at tage ægtefælle/ledsager/potentielle kandidater med. - Nærmere senere.

06.

juni

23 18:30 Sommermøde - Nærmere senere. 

04.

juli

27 18:30 Sommermøde - Nærmere senere.